Jatkamme johdonmukaista kehittämistyötä valmennuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi Suomessa

Jatkamme johdonmukaista kehittämistyötä valmennuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi Suomessa

Datan hyödyntäminen opetus- ja valmennustyössä -hankkeen kehittämistoimen keskiössä oli luoda moderneja yritysvalmennukseen soveltuvia ratkaisuja tiedon hyödyntämiseen erityisesti ihmisten kehittymisessä, oppimisessa sekä muutoksen läpiviennissä. Hanke onnistui asettamiemme tavoitteiden mukaisesti ja nyt hankkeen päätyttyä, jatkamme johdonmukaista kehittämistyötä valmennuksen vaikuttavuuden kehittämiseksi Suomessa.  

Datan ja tiedon avulla organisaatio onnistuu paremmin sekä vaikuttavammin tukemaan yksilöä taitojen kehittämisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. 

Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus myönsi Kaswu Oy:lle hankesuunnitelman mukaiseen hankkeeseen valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) nojalla yrityksen kehittämisavustusta. 

Hankkeen julkinen nimi: Datan hyödyntäminen opetus- ja valmennustyössä

EU-ohjelma: Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma

Toimintalinja: 8 REACT-EU:n EAKR-toimenpiteet

Erityistavoite: 12.1 Pk-yritystoiminnan vahvistaminen erityisesti digitalisaation ja vihreän talouden näkökulmasta

Lisätietoja: Toimitusjohtaja Mikko Ojanen, Kaswu Oy